Ontologisering

Ontologisering er når mennesker søger efter sikkerhed, og meningen med livet igennem fællesskaber baseret på stærke traditioner. De fællesskaber kan f.eks. findes i religioner.

Begrebet er defineret af den tyske professor i pædagogik, Thomas Ziehe.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel