Ontologisk sikkerhed

Ontologisk sikkerhed er en følelse af, at man ved, hvem man er og hvad man føler. Det er en følelse der ifølge sociologen Anthony Giddens, skabes i barndommen igennem den tillid barnet udvikler til sine forældre. Denne tillid gør individet i stand til at tro på sig selv og have tillid til andre.


Samfundsfag







Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel



Værktøjer🔨