Ontologisk sikkerhed

Ontologisk sikkerhed er en følelse af, at man ved, hvem man er og hvad man føler. Det er en følelse der ifølge sociologen Anthony Giddens, skabes i barndommen igennem den tillid barnet udvikler til sine forældre. Denne tillid gør individet i stand til at tro på sig selv og have tillid til andre.


Samfundsfag

Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Outsourcing

Det senmoderne samfund

FN

EU

Udbud

Efterspørgsel