Opinionslederteorien

Mennesker påvirkes i høj graf af de medier og folk de har mest tillid til.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel