Opinionslederteorien

Mennesker påvirkes i høj graf af de medier og folk de har mest tillid til.


Samfundsfag

Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Outsourcing

Det senmoderne samfund

FN

EU

Udbud

Efterspørgsel