Opkvalificeringsstrategien

Opkvalificeringsstrategien er en strategi til at få flere ud på arbejdsmarkedet ved at opkvalificere arbejdsløse, og sørge for at gøre dem klar til at tage et arbejde.

Det kan f.eks. ske via mere uddannelse eller ved at tilbyde kurser som er målrettet erhvervslivet.


Samfundsfag

Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Outsourcing

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud