Overefterspørgsel

Overefterspørgsel er når der er alt for mange der vil have en vare. Efterspørgslen er dermed meget større end udbuddet. F.eks. er der meget stor efterspørgsel efter ejerboliger i København, og udbuddet er lille.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨