Overskud på betalingsbalancen

Overskud på betalingsbalancen betyder at der strømmere flere penge ind i landet, end der strømmer penge ud.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel