Oxidationstal

Oxidationstallet er det antal elektroner som et atom afgiver eller optager for at danne en kemisk binding med et andet atom.


KemiFlere fagbegreber

Dubletreglen

Oktetreglen (ĂŚdelgasreglen)

Kation

Anioner

Isotoper

Ionbinding

Nukleontallet

Dobbeltbinding

Hydrofil

HydrofobVærktøjer🔨