Oxidationstal

Oxidationstallet er det antal elektroner som et atom afgiver eller modtager for at danne en kemisk binding med et andet atom.


Kemi
Flere fagbegreber

Dubletreglen

Oktetreglen (ædelgasreglen)

Kation

Anioner

Isotoper

Ionbinding

Nukleontallet

Dobbeltbinding

Hydrofil

Hydrofob