Parlamentarisk faktor

Den parlamentariske faktor er når partierne tager hensyn til deres politiske samarbejdspartnere, og modstandere når de fremsætter deres politiske standpunkt

F.eks. vil regeringen have svært ved at nedprioritere klimapolitik, når der er et pres fra mange af folketingets partier om at det skal prioriteres.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel