Personfaktor

Personfaktoren er et af faktorerne i Molins model, som går ud på at partierne nogen gange bruger en politiker som mange af partiets vælgere ser som "troværdig", når de skal fremsætte deres politiske standpunkt. Dette vil typisk være partiets store politikere, såsom partiformanden.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel