Pluralistisk integration

Når majoriteten og minoriteten i et samfund tilpasser sig hinandens kulturer, hvorved der dannes en stor fælles kultur. Det kan f.eks. være muslimske indvandrere der holder jul, og etniske ateistiske danskere der dermed også enerkender visse islamiske helligdage.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel