Postulat

Et postulat er en påstand uden bevis, der fremsættes som værende sand.

For eksempel hvis en person uden at fremlægge beviser siger: "Et klart flertal af borgerne i kommunen ønsker en ny borgmester."


DanskFlere fagbegreber

Empiri

Navneidentitet

Tillægsord (adjektiver)

Det lyriske jeg

Feltarbejde

Prosadigt

Direkte fortællerkommentar

Indirekte fortællerkommentar

Semantisk skema

Pålidelig fortællerVærktøjer🔨