Potentiel energi (beliggenhedsenergi)

Potentiel energi er den energimængde et objekt har, på grund af dens højde over jordoverfladen, og vægt. F.eks. hvis man holder en svamp 1 meter over jorden, så har den potentiel energi. Hvis man slipper svampen, så falder den, og den potentielle energi bliver derved omdannet til kinetisk energi (bevægelsesenergi).

Mængden af potentiel energi et objekt har, afhænger af genstandens masse, og højde over jordoverfladen.

Jo højere et objekt befinder sig over jordoverfladen, jo større bliver objektets potentielle energi. Den potentielle energi af et legeme bliver også større, jo større massen af legemet er. Potentiel energi måles i måleenheden joule.

Formel: E = m*g*h

- m er objektets masse i kg

- g er tyngdeaccelerationen, som er fastsat til at være 9,82 m/s²

- h er objektets højde over jorden i meter

Fx hvis du holder en bold som vejer 1kg, 2 meter over jorden:

E = 1*9,82*2 = 19.64 J


FysikFlere fagbegreber

Foton

Æter

Middeltemperatur

Jævndøgn

Døgnets længde

Kulkondritter

Ultralyd

Årets længde

Jordens aksehældning

Stående bølgerVærktøjer🔨