Primær socialisation

Socialisering der foregår inden for familien og/eller andre nære personer. Man er født ind i en familie og det er her, i den primære socialisation, man lærer regler og sociale normer.


Samfundsfag

Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Outsourcing

Det senmoderne samfund

FN

EU

Udbud

Efterspørgsel