Prismekanismen

Når udbud og efterspørgsel finder et "fællespunkt" hvor der er lige meget udbud og efterspørgsel. Prismekanismen afgør prisen på en varer. Udbud og efterspørgsel vil ofte finde en balance hvorpå vareren ikke er for billig til at efterspørgslen er for høj, men hvor den heller ikke er for dyr så udbuddet bliver for lille.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel