Udregn procentdelen af et tal

Hvad er % af ?

Sådan udregner du procentdelen af et tal

For at finde procentandelen af et tal, skal du gange procentandelen med tallet og dividere med 100.


Hvis du fx vil have 10% af 200:

(10 * 200) / 100 = 20

Udregn hvor stor en procentdel et tal udgør af en værdi

Hvor mange procent af er ?

Sådan udregner du hvor stor en procentdel et tal udgør af en værdi

For at udregne hvor stor en procentdel et tal udgør af en værdi, skal du dividere tallet med værdien og dividere med 100.

Hvis du fx vil finde ud af hvor mange procent 10 udgør af 100:


(10 / 100) * 100 = 10%