Progressiv ideologi

En progressiv ideologi bygger på ønsket om større forandringer i samfundet, eller en hel omvæltning af det eksisterende samfund, baseret på nye ideer. Ideologien peger fremad i historien og består af værdier, som grupper i samfundet kæmper for bliver realiseret i fremtiden.

De fleste velkendte ideologier herunder liberalismen, socialismen og konservatismen, har på et tidspunkt været en progressiv ideologi. F.eks. var socialismen progressiv i forhold til liberalismen, fordi socialister ønskede gode forhold for alle i samfundet, og ville mindske uligheden mellem rige og fattige.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨