Proletariat

Proletariatet er Karl Marx' navn for lønarbejderne. Lønarbejderne ejer kun deres arbejdskraft og er af den grund nødt til at sælge deres arbejdskraft som en vare for at kunne leve. Ifølge Marx' teori vil fortjenesten for kapitalejerne blive så stor i forhold til hvad lønarbejderne bliver betalt, at de vil gøre oprør i en såkaldt socialistisk revolution.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨