Protektionisme

Protektionisme er handelspolitik hvis formål er at begrænse importen af varer, for at beskytte landets erhvervsliv mod konkurrence udefra. F.eks. ved at sætte told på varer importeret fra udlandet.


Samfundsfag

Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Outsourcing

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud