Regressiv ideologi

Den regressive ideologi bygger på ideen om at genbruge værdier fra tidligere tiders samfund. F.eks. ønsker konservatismen i dag et stærkere fokus på samfundets gamle normer og traditioner, samt bevarelsen af disse.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel