Relativ fattigdom

Fattigdom der indeholder en relation til det nærliggende samfund. En voksen person med børn der lever af 9000kr månedligt i Danmark, vil betragtes som fattig. Hvis selvsamme person bor i Indien og tjener 9000kr månedligt, vil han derimod ikke være fattig.


Samfundsfag

Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Outsourcing

Det senmoderne samfund

FN

EU

Udbud

Efterspørgsel