Repræsentativt demokrati

Borgerne vælger et mindre antal politikere til at træffe beslutninger på deres vegne.


Samfundsfag

Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Outsourcing

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud