Retspraksis

Retspraksis er når domstolenes tidligere afgørelser og domme, får betydning for afgørelsen af lignende sager. Det kan f.eks. være en person som har stjålet en slikpose, hvor anklageren går efter at få givet personen en straf der minder om hvad andre der har begået tyveri for mindre tyvekoster har fået.


ErhvervsjuraFlere fagbegreber

Retspraksis

Deklaratorisk

LovVærktøjer🔨