Retsprincippet

Retsprincippet betyder at alle borgere kan få sociale ydelser fra staten når de opfylder visse betingelser. Det er det princip som gælder i dag.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨