Risikosamfundet

Risikosamfundet betegnes af sociologen Ulrich Beck som værende de risici der bliver dannet som konsekvens af menneskers handling.

Man kan ikke undgå disse risici, og de er ifølge Bech blevet mere omfattende. F.eks. er mennesker selv skyld i den globale opvarmning, hvilket har medført at vi er rykket tættere på klimakrisen.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel