Robert Dahls demokratikriterier

- Medbestemmelse
Borgerne skal have lov til at komme med deres synspunkter på et lovforslag inden for en rimelig tidsramme.

- Opnåelse af begrundet indsigt
Borgerne skal have lov til at komme med deres forslag på alternativ politik.

- Lighed i valg
Alle borgere skal have lige mulighed for at stemme og stemmerne skal tælle det samme.

- Dagsordenen skal kontrolleres
Borgerne skal have lov til at sætte ting på dagsordenen, f.eks. ved at få politikerne til at tage stilling til lovforslag med en del underskrifter.

- Voksne må ikke udelukkes
Alle, eller bare voksne der permanent bor i et land, skal have de ovennævnte rettigheder.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨