Sekundær socialisation

Socialisation uden for hjemmet. Den sekundære socialisation foregår typisk hos ens kammerater eller skolen, hvor man bliver påvirket af de normer og værdier omkring en.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel