Skattepolitik

Skattepolitik er politik der omhandler fordelingen og størrelsen af de skatter og afgifter der opkræves af borgerne. F.eks. har vi i Danmark en skattepolitik der siger at vi skal betale en høj skat.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel


Værktøjer🔨