Skiftende synsvinkel

Skiftende synsvinkel ses når fortælleren skifter mellem forskellige karakterers indre synsvinkel i handlingen, således at læseren får adgang til forskellige karakterers tanker, følelser og oplevelser.


DanskFlere fagbegreber

Empiri

Navneidentitet

Tillægsord (adjektiver)

Det lyriske jeg

Feltarbejde

Prosadigt

Direkte fortællerkommentar

Indirekte fortællerkommentar

Semantisk skema

Pålidelig fortællerVærktøjer🔨