Skønsprincippet

Skønsprincippet var et princip gældende indtil 1933 som betød, at når man ansøgte om at få sociale ydelser blev man vurderet ud fra hvor meget man havde behov for ydelsen, og hvor man boede.

Skønsprincippet gjorde også at modtagere af sociale ydelser mistede visse rettigheder, herunder retten til at stemme.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨