Gennemsnitsberegner for ECTS

ECTS KarakterSådan beregner du dit ECTS gennemsnit

Formel for at beregne gennemsnittet på videregående uddannelser I eksemplet ovenover har personen fået 7 i to fag, hvor det ene fag har 15 ECTS, og det andet fag har 20 ECTS


På hvilke uddannelser kan jeg bruge gennemsnitsberegneren?

På alle videregående uddannelser:Hvad er ECTS?

ECTS (European Credit Transfer System) giver et overblik over den arbejdsbelastning, som uddannelsesinstitutionerne vurderer, du skal bruge for at gennemføre et uddannelsesforløb. Pointsystemet er konstrueret sådan, at hvert ECTS-point svarer til et bestemt antal arbejdstimer. 60 ECTS point svarer til arbejdsindsatsen for et helt studieår, 30 point for et semester og 20 ECTS point for et halvt semester.

Pointsystemet angiver udelukkende arbejdsbyrden og ikke uddannelsesforløbets sværhedsgrad.

Pointsystemet er lavet af EU for at lette meritoverførsel af studieperioder, som er gennemført ved forskellige uddannelsesinstitutioner i forskellige EU-lande.Hvad betyder gennemsnittet fra min videregående uddannelse for min fremtid?

Gennemsnittet fra din videregående uddannelse kan i nogle sjældne tilfælde have betydning for hvilke jobmuligheder du har efter endt uddannelse.

Fx kigger nogle arbejdsgivere på gennemsnittet hvis du er nyuddannet, og tager dem ind med et bedre snit. Det er dog sjældent, og hvis en arbejdsgiver skulle kigge på dit gennemsnit, er det typisk kun efter du søger dit første job som nyuddannet.

Kort opsummeret vil dit gennemsnit højst sandsynligt ikke påvirke dine fremtidige jobmuligheder.