Beregn dit gennemsnit fra folkeskolen

Eksamenskarakter
Fag Skriftlig Mundtlig
Vis kun gennemsnit i de lovbundne prøver


Hvad er de lovbundne prøver?

De lovbundne prøver består af alle 9. klasses prøver som alle elever landet over skal op i, og som man ikke kan trække. De lovbundne prøver består af:

De to tilfældige udtræksprøver, og prøven i 8. klasse tæller ikke med under de "lovbundne prøver", selvom de er obligatoriske.


Hvad er "prøvefag til udtræk"?

Udover de obligatoriske prøver, udtrækkes der 2 tilfældige prøver til 9. klasses afgangseksamen. En prøve fra den humanistiske fagblok (skriftlig engelsk, skriftlig eller mundtlig tysk/fransk, mundtlig historie, samfundsfag og kristendomskundskab) og en prøve fra den naturfaglige fagblok (mundtlig matematik, mundtlig idræt, skriftlig biologi, geografi og fysik/kemi).

Kilde: Børne– og Undervisningsministeriet


Hvad betyder karakteren fra folkeskolen?

Karakteren fra folkeskolen afgør hvilken ungdomsuddannelse du kan komme ind på. Du skal som minimum være vurderet uddannelsesparat, og have 5 i snit i de afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse, for at kunne komme ind på STX, HHX og HTX, og 4 i snit for Hf.

Du kan også komme ind hvis du har 6,0 i de lovbundne prøver (lovbundne prøver dækker over alle fag i gennemsnitsberegneren, undtagen de sidste 2 udtræksfag) ved folkeskolens afgangseksamen, eller ved at bestå en optagelsesprøve fra det pågældende gymnasium. For de præcise krav, besøg undervisningsministeriets hjemmeside.

Efter du er startet pĂĄ en ungdomsuddannelse, har folkeskolens karakterer ingen betydning for din fremtid.


Er gennemsnitsberegneren korrekt?

Har du indtastet dine karakterer rigtigt, burde gennemsnitsberegneren være korrekt. Hvis ikke, skriv til fagord@email.com.