Social mobilitet

Når et individ eller gruppe skifter tilhørsforhold fra en social gruppe til en anden. Der tales om både lav og høj social mobilitet.

Høj social mobilitet kan f.eks. være at mange unge begynder at uddanne sig, på trods af at deres forældre står uden uddannelse, i Vollsmose. I sådan en situation vil man sige at der er tale om høj social mobilitet i det afgrænsede område.

Lav social mobilitet kan f.eks. være hvis mange unge i Vollsmose tjener en lav løn når de bliver voksne, ligesom deres forældre, og kun få ender med at tjene mere end deres forældre.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨