Socialistisk samfund

Et socialistisk samfund tager hensyn til alle. Der er ligestilling og staten har et stort ansvar for at dele ligeligt ud af dets sociale og materielle goder, der hvor der er behov. Økonomien bliver styret af planøkonomi, som skal sikre en ligelig uddeling af goderne til befolkningen. Derudover ses folket som en stor enhed.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel