Socialistisk samfund

Et socialistisk samfund tager hensyn til alle. Der er ligestilling og staten har et stort ansvar for at dele ligeligt ud af dets sociale og materielle goder, der hvor der er behov. Økonomien bliver styret af planøkonomi, som skal sikre en ligelig uddeling af goderne til befolkningen. Derudover ses folket som en stor enhed.


Samfundsfag

Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Outsourcing

Det senmoderne samfund

FN

EU

Udbud

Efterspørgsel