Sociotropisk vælger

En sociotropisk vælger stemmer på det parti han mener vil bidrage mest til at forbedre den generelle samfundsøkonomi. Denne type vælger kan finde på at stemme imod sine egne økonomiske interesser hvis det er nødvendigt for samfundet. Det kan f.eks. være en person med job der stemmer på et parti der er imod kontanthjælpsnedskæringer, fordi han mener at det er bedst for samfundet at kontanthjælpen ikke bliver for lille.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel