Spektrum

Et spektrum er lys eller elektromagnetisk stråling opdelt i farver efter bølgelængder.


Fysik
Flere fagbegreber

Foton

Æter

Middeltemperatur

Jævndøgn

Døgnets længde

Kulkondritter

Ultralyd

Årets længde

Jordens aksehældning

Stående bølger


Værktøjer🔨