Stereotyper

En stereotyp er en forsimplet beskrivelse af en gruppe mennesker. Individuelle forskelle bliver der ikke taget højde for. Det kan f.eks. være når samfundet ser folk bosat i Vollsmose som kriminelle eller lavtlønnede, på trods af at der også bor middelklasses folk.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨