Stramningsstrategi

Stramningsstrategien er en måde at få flere i arbejde på, ved at gøre det sværere at være arbejdsløs. Det kan f.eks. være ved at sænke sociale ydelser såsom dagpenge og kontanthjælp, eller ved at tvinge folk til at skulle sende flere jobansøgninger fra jobcenteret, hvis de fortsat vil have ret til deres sociale ydelser.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨