Strofe

En strofe er en samling af vers (linjer), typisk i lyriske tekster såsom digte og sange.

Et eksempel på en strofe i et digt er:

Og hjertet var stille og bange,
og vindende lagde sig blidt,
og hvert lille blad, og hvert lille græs
skælvede ganske lidt.

Hver enkelt linje i strofen kaldes et vers, og samlet set udgør alle versene en strofe.


DanskFlere fagbegreber

Empiri

Navneidentitet

Tillægsord (adjektiver)

Det lyriske jeg

Feltarbejde

Prosadigt

Direkte fortællerkommentar

Indirekte fortællerkommentar

Semantisk skema

Pålidelig fortællerVærktøjer🔨