Strukturarbejdsløshed

Når der i et område, f.eks. Aarhus, er mangel på kvalificeret arbejdskraft.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel