Systemverden og livsverden - Jurgen Habermas

Den tyske filosof, Jürgen Habermas, mener at den moderne verden vi lever i består af to verdener: systemverden og livsverden.

Systemverden er bygget op omkring penge, magt og love.

Livsverden er den del af livet der foregår i de nære omgivelser, herunder civilsamfundet. Her har mennesket selvbestemmelsesret og interne regler vægter mest.

Habermas mener at systemverden i det senmoderne samfund fylder meget i livsverden. Livsverden bliver splittet fordi staten fylder mere i det enkelte individs hverdag. F.eks. er det obligatorisk at gå i børnehave, hvilket gør at forældrene får mindre tid til selv at opdrage deres børn selv.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel