Teokrati

Et teokrati er et slags gudsstyre hvor man lovgiver med henvisning til en "højere magt", som f.eks. en gud. Magten bliver udøvet på vegne af guden. Et eksempel på et land med teokratisk styre er Iran.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨