Tertiær socialisering

Socialisering igennem medierne. Individet bliver påvirket af medierne, og kan ofte også danne sine holdninger baseret på hvad de læser og ser i de forskellige medier.


Samfundsfag

Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Outsourcing

Det senmoderne samfund

FN

EU

Udbud

Efterspørgsel