Titrering

Titrering er en metode til at bestemme mængden af en bestemt kemisk forbindelse i en "prøve". Prøven er ofte i form af en vandig opløsning, som indeholder en ukendt mængde af et bestemt stof. Titreringens formål er at finde den præcise stofkoncentration i den ukendte prøve.


FysikFlere fagbegreber

Foton

Æter

Middeltemperatur

Jævndøgn

Døgnets længde

Kulkondritter

Ultralyd

Årets længde

Jordens aksehældning

Stående bølgerVærktøjer🔨