Trylleviser

En tryllevise er en folkevise som er kraftigt præget af det overnaturlige i form af onde/dæmoniske kræfter, og overnaturlige væsener. Ofte vil der være væsener i tryllevisen som kan magi.

Der kan indgå trolde, elverpiger, dværge eller andre væsener som ikke eksisterer i den virkelige verden.

Ofte vil de overnaturlige væsener gribe forstyrrende ind i hovedpersonens liv, og udgøre en trussel for ham/hende, enten ved at forhekse eller dræbe hovedpersonen.

Et eksempel på en tryllevise er ”Ebbe Skammelsøn”.


DanskFlere fagbegreber

Empiri

Navneidentitet

Tillægsord (adjektiver)

Det lyriske jeg

Feltarbejde

Prosadigt

Direkte fortællerkommentar

Indirekte fortællerkommentar

Semantisk skema

Pålidelig fortællerVærktøjer🔨