Udlejring af sociale relationer

Sociologen Anthony Giddens anser udlejring af sociale relationer som at funktioner, der før blev udført i civilsamfundet, nu bliver udført andre steder. F.eks. passes børn ofte i daginstitutioner eller børnehaven. I det traditionelle samfund var det moren der stod for denne opgave. Sociale relationer løsrives fra civilsamfundet, og overføres til det Giddens kalder abstrakte systemer.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨