Udlicitering

Når staten sætter en opgave som skal løses for det offenligte i udbud. Det kan f.eks. være at staten ønsker bedre IT og vælger den virksomhed der kan gøre arbejdet billigt og kvalificeret.


Samfundsfag
Flere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

Efterspørgsel