Udvalgsstyre

Udvalgsstyret er en styreform i de fleste af landets kommuner, hvor en række fagudvalg har retten til at træffe administrative beslutninger på vegne af kommunen. F.eks. kan en kommune have et økonomiudvalg der styrer kommunens økonomi.


SamfundsfagFlere fagbegreber

Teokrati

Formel ligestilling

Reel ligestilling

Direkte demokrati

Det senmoderne samfund

FN

EU

Negativ parlamentarisme

Udbud

EfterspørgselVærktøjer🔨