Ultranær

En ultranær billedbeskæring viser en enkelt detalje/motiv. F.eks. Øjnene.


Mediefag
Flere fagbegreber

Dialog

Reallyd

Effektlyd

Off-screen lyd

Asynkron lyd

Synkron lyd

Subjektiv lyd

High key-belysning

Low key-belysning

Nakkeskud (over-the-shoulder)