Vaisya

Vaisya-kasten er inden for hinduismen den tredje øverste sociale klasse i kastesystemet og har en række forskellige arbejdsopgaver herunder det at drive handel, agere købmænd, eller udføre landbrugsarbejde.


Religion
Flere fagbegreber

Antropogoni

Sekularisering

Kosmogoni

Theogoni

Monoteisme

Polyteisme

Ateisme

Kosmos

Kaos

Allah


Værktøjer🔨