Vaisya

Vaisya-kasten er inden for hinduismen den tredje øverste sociale klasse i kastesystemet og har en række forskellige arbejdsopgaver herunder det at drive handel, agere købmænd, eller udføre landbrugsarbejde.


Religion
Flere fagbegreber

Antropogoni

Sekularisering

Kosmogoni

Theogoni

Monoteisme

Polyteisme

Ateisme

Kosmos

Kaos

Allah