Vanrøgt

Vanrøgt er når man på grov vis undtager sig sin pligt til at pleje og passe en person eller et dyr. Det kan f.eks. være forældre som ikke giver deres barn nok mad.


Psykologi
Flere fagbegreber

Identitetsforvirring

Vanrøgt

Altruisme

Selektiv opmærksomhed

Perception

Sensorisk hukommelse

Formel gruppe

Uformel gruppe

Indgrupper

Udgrupper